เมื่อ 22 ส.ค.61 เวลา 0900 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (นชง.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องอบรม ร้อย.มทบ.27 ห้วงการฝึกอบรม ตั้งแต่ 13 – 31 ส.ค.61 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 20 นาย