“มทบ.27 พาทหารใหม่ รำลึกถึงประวัติศาสตร์ และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”
เช้าวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก วินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากัษตริย์ไทย การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 ในการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและเข้าใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทยได้อย่างถูกต้อง สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อให้ทหารใหม่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยได้อย่างจริงจังต่อไปhttps://www.youtube.com/watch?v=GY2uXqvm2p8