ชป.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร, นักเรียนพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2566
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมงานประเพณี บุญผะเหวด ณ วัดราษฎร์ศรัทธาบูรพาราม บ้านสหราษฎร์บำรุง(ยางน้อย) หมู่ 10 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด และได้ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของมณฑลทหารบกที่ 27 ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง, การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร,นักเรียนพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2566 พร้อมทั้งได้ร่วมขบวนแห่ในงานบุญร่วมกับพี่น้องประชาชน สร้างความสนุกสนานผ่อนคลาย มอบรอยยิ้มและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน