ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมพนังกั้นลำน้ำยัง ที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อ 6 ก.ย. 61 เวลา 1100 น.ที่ผ่านมา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมปรับปรุงผนังกั้นลำนำ้ยัง ที่บ้านทรายมูล ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พ.ท.ภาสกร ปลอดในเมือง ผบ.ช.พัน.6 พล.ร.6 ให้การต้อนรับ ซึ่งการก่อสร้างได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบการดำเนินการซ่อมแซมโดย กองพันทหารช่างที่6
ผบ.มทบ.27ได้เน้นย้ำในเรื่องความแข็งแรงของพนังกั้นลำนำ้ และห่วงใยประชาชนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตั้งหลักไชยฟาร์ม ที่บ้านทรายมูล ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นฟาร์มผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ครบวงจรโดยดำเนินงานตามแนวทางศาตร์พระราชา และเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนด้วย