กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมเปิดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัติวิถี ที่บ้านป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 61 กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส. อ.ศรีสมเด็จ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ,ผู้นำท้องถิ่น,จนท.ตำรวจและประชาชนชาวตำบลศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เปิดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมการทำอาหารของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว ณ บ.ป่ากุง ม.11 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธาน ตำบลศรีสมเด็จมีแหล่งท่องเที่ยวนวัติวิถีที่น่าสนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง หรือวัดประชาคมวนาราม ตั้งอยู่ใน อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงามเป็นมีเจดีย์ขนาดใหญ่ ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานที่สวยงาม และยิ่งใหญ่ โดยจำลองแบบ การก่อสร้างมาจากบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย และมีผลิตภัณฑ์OTOPของ ต.ศรีสมเด็จที่น่าสนใจ เช่น เปลญวน ผ้าขาวม้า ข้าวกล้องฯลฯ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นแหล่งวัฒนธรรมเมืองเกินร้อย ที่มากด้วยเสน่ห์อันเหลือล้นด้วย