“กกล.รส.จว.ร.อ. สนธิกำลังปฏิบัติการตามแผนยุทธการสาเกตนคร ร่วมตรวจสารเสพติด จนท.ของรัฐ เพื่อตรวจสอบและป้องปราม ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 61 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ นายกรกฎ บุญญามิ่ง ปลัดอาวุโส อ.ธวัชบุรี, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ธวัชบุรี และ ร.ท.ชวน นาโสก หน.ชุดปฏิบัติการศูนย์ศิลปชีพฯผาน้ำทิพย์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เขตพื้นที่ มทบ.27 , จนท.ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง, จนท.ตร.สภ.โคกสว่าง อ.หนองพอก และจนท.สาธารณสุข ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ สมาชิกสภา อบต, เจ้าหน้าที่,พนักงาน , ลูกจ้าง อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จำนวน 70 คนและจนท. ,พนักงาน ,ลูกจ้าง , เทศบาล ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จำนวน 81 คน เพื่อตรวจสอบและป้องปรามเจ้าหน้าของรัฐไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการ ยุทธการสาเกตนคร ซึ่งจากการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน