กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมมอบบ้านจิตอาสาประชารัฐให้กับราษฏรผู้ยากไร้ ที่ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อ 1 ต.ค.61 เวลา 1000 น.กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส.อ.จตุรพักตรพิมาน ร่วมกับส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนบ้านดงแดง มอบบ้านจิตอาสา-ประชารัฐ ให้กับ น.ส.คำกอง ธานีหงส์ ราษฏรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 165 บ้านดงแดง ม.1 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดโดยมี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นประธาน ซึ่งน.ส.คำกอง รู้สึกขอบคุณส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนบ้านดงแดงที่ไม่ทอดทิ้งกัน