มทบ.27 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 0800 น. พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอกชินวิช เจริญพิบูลย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมกลางวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดและประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชภารกิจมากมายนานัปการ ที่ทรงคุณค่า ได้แก่ ด้านวรรณกรรม มีบทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญ ได้แก่ ตำนานเรื่องพระแก้วมรกต ทรงริเริ่มให้มีการค้นคว้าศิลาจารึกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในด้านพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรื่อง โดยทรงตั้งธรรมยุตติวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา เมื่อปีพุทธศักราช 2337 และในด้านวิทยาศาสตร์ พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ ในวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 ล่วงหน้า 2 ปี ณ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระอัจฉริยภาพของพระองค์เป็นที่เลื่องลือ ประชาชนชาวไทย จึงได้ถวายพระราชสมัญญานามทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”