“ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2565”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2565 คณะที่ 2 ของอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมอำเภอจังหาร โดยมี พันโท ก้องภพศ์ ศิริเมฆ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 /ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ให้การต้อนรับ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะทักทายผู้ปกครอง, ญาติ และทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกประจำปี 65 และได้ตรวจติดตามความเรียบร้อยของหน่วยตรวจเลือกให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ โปร่งใส และเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นอย่างเคร่งครัด