มทบ.27 จัดงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 35 และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการทหารผู้เสียสละและพลีชีพเพื่อชาติ
เมื่อ 10 ตุลาคม 2561 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำค่ายประเสริฐสงคราม บวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ พิธีวางพวงมาลาหน้า อนุสาวรีย์พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม และ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นศิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการทหารผู้เสียสละและพลีชีพเพื่อชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 35 โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาของ มณฑลทหารบกที่ 27 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่27 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมพิธีจำนวนมาก
มลฑลทหารบกที่ 27 เดิมคือ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 275/2526 เรื่องการจัดตั้งจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2526 ซึ่งเดิมนั้นหน่วยมีที่ตั้งชั่วคราวครั้งแรกที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนจะย้ายมาตั้งถาวรที่บ้านหนองตากล้า หมู่ 11 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปีพุทธศักราช 2529 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ค่ายประเสริฐสงคราม
และต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 กองทัพบกให้แปรสภาพหน่วยจาก จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เป็นมลฑลทหารบก ที่ 27 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา มีภารกิจบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด คือ
– รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ดำเนินการด้านการสัสดี และการระดมสรรพกำลัง
– สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
รวมทั้ง ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ
มทบ.27 ได้ยึดถือวันที่ 13 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยจวบจนปัจจุบัน มีผู้บัญชาการมาแล้ว จำนวน 18 ท่าน โดยปัจจุบันมี พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27