มทบ.27 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
บ่ายวันที่ 22 ต.ค.61 เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองตากล้า ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 นายทหารราชองครักษ์ CAT904 พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (Big cleaning day) เนื่องในวันครบรอบ2ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา พระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามและทำความสะอาดถนน ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด และสร้างความสามัคคีฝึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้มีความเจริญต่อไป