ศอ.จอส.มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดถนน ณ วัดป่าธรรมมงคลเรือวนาราม
เช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันตรี เอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ นายทหารประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล จำนวน 20 นาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16,ประชาชนจิตอาสา, ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 120 คน ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ““ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดถนน”ณ วัดป่าธรรมมงคลเรือวนาราม หมู่ที่ 9 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายมงคล ศรีใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพสิ่งแวดล้อม ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่น่ามอง ส่งผลให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานต่อยอด และการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญ ในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลาน และประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป