#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 9 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย ร้อย.บภ.มทบ.27 จัดกำลังพล รับส่งชาวบ้าน, สิ่งของ และถุงยังชีพจากระหว่างบ้านโพธิ์ชัน – โพธิ์ตาก ต.นางาม อ.เสลภูมิ จว.ร.อ. เป็นจุดต้องใช้เรือในการขนส่งฯ