ขุนภักดี 27 สนับสนุนจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้มเติมความสุขให้กับประชาชน
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 เวลา 0900 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รอง เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมนำ ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 (ขุนภักดี 27) สนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้กับประชาชน ณ โรงเรียนสหคามวิทยาคาร หมู่ที่ 8 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายดำรง สิริวิชยอิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำสู่การแก้ไขให้รวดเร็ว และมอบทุนการศึกษา รถจักรยาน สิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส สร้างการรับรู้นโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดนำสู่การพัฒนาและได้ตรวจเยี่ยมการออกร้านของส่วนราชการ ในการนี้ ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 (ขุนภักดี 27) ได้จัดกิจกรรมปณิธานเพื่อประเทศไทย เสริมสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความสนุกสนาน ความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและ คสช.เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวันนี้ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จัดชุดแพทย์ฝังเข็มบริการประชาชน สนับสนุนจังหวัดเคลื่อนที่ด้วยโดย มีผู้ร่วมกิจกรรม 600 คน