“องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”
เช้าวันนี้ (20 ธ.ค. 61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ และอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง ในการนี้ นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พันเอก ชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
จากนั้น พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 997 ผืน มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้นได้เดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 997 ผืน มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยต่อไป
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ต่างมีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้