กกล.รส.จว.ร.อ.รุดเข้าช่วยเหลือและให้กำลังใจราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 1500 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน พัดหลังคาบ้านเลขที่ 16 หมู่ 1 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับความเสียหายทั้งหลัง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอจังหาร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจังหาร ผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ได้เข้าให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของ,เครื่องใช้จำเป็นไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและได้ประสานเทศบาลตำบลจังหาร เพื่อมาประเมินความเสียหาย และดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
ต่อมา วันที่ 15 เมษายน 2562 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าสำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 18.30-1930 น. ที่ผ่านมาในพื้นที่ ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 ครัวเรือน ,ที่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจำนวน 32 ครัวเรือน และ ที่ หมู่ 2 ,หมู่ 3 ,หมู่ 7 ,หมู่ 9 และ หมู่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีหลังคาบ้านเรือนถูกลมพายุพัดเสียหายหลายหลังโดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าทำการช่วยเหลือต่อไป ซึ่งราษฏรที่ประสบวาตภัย รู้สึกดีใจ ที่เจ้าหน้าที่ทหารและผู้นำชุมชนมาดูแล ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้