มทบ.27 ร่วมชื่นชมพระบารมีในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์ พร้อมกันทั่วประเทศ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 0820 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารราชองครักษ์ (CAT904)พร้อมด้วย คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะนายทหาร กำลังพล และคณะแม่บ้าน ร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จิตอาสา และ ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
ต่อจากนั้น มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจิตอาสาและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดเตรียมจอทีวีขนาดใหญ่ไว้ในบริเวณหน้าศาลากลาง เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา ร่วมรับชมพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย จากนั้น ได้ร่วมรับชมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค สร้างความปลื้มปิติแก่พสกนิกรชาวร้อยเอ็ด ที่ได้ร่วมชื่นชมพระบารมีในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นมหามงคลยิ่งนี้
หลังจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพล และคณะแม่บ้านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย