กกล.รส.จว.ร.อ.และจิตอาสาฯร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 0900 นาฬิกา กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการ,ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 120 คน ร่วมดำเนินกิจกรรม โครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดยการรวมพลังพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นสวนสาธารณะที่สะอาด สวยงามให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร เป็นประธาน