ผบ.มทบ. 27 ให้การต้อนรับ มทน.2 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลโทธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกของ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562 ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี พุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1 จากหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 จากนั้นพันเอกชลิต บรรจุปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้นำ แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยม การฝึกทหารใหม่ ณ สถานีฝึก โดย แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้ให้คำแนะนำการฝึกทหารใหม่กับผู้ฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ฝึกตามมาตรฐานการฝึกของกองทัพบก และ มาตรการดูแลความปลอดภัยในการฝึก เพื่อให้พลทหารใหม่มีขีดความสามารถ พร้อมปฏิบัติภารกิจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป