เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 1800 น. พล.ต.ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 และคุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 พร้อมคณะแม่บ้าน และกำลังพล เข้าร่วมพิธีเปิดงานการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด ณ เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมกับนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ทั้งนี้ ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมรำถวาย “ชาวร้อยเอ็ดร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 6,810 คน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแปลอักษรเป็นรูปเลข 10 ซึ่งหมายถึงรัชกาลที่ 10 และเลข 101 ซึ่งหมายถึงจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและชาวร้อยเอ็ดอย่างหาที่สุดมิได้