“มทบ.27 ร่วมพิธีฌาปนกิจบิดาของกำลังพลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อบัวสอน บุญศรี บิดาของ สิบโท วิศวะ บุญศรี ตำแหน่ง เสมียน มว.สยป.ร้อย.มทบ.27 ณ วัดคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จว.ย.ส. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าวที่ได้สูญเสียบุคคลในครอบครัว