มทบ.27 ประชุมทบทวนการปฏิบัติในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.ยโสธร
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกชลิต บรรจุปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานประชุมทบทวนการปฏิบัติในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นายทหารฝ่ายอำนวยการ ภายหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเปิด “อาคารศรีพิทยาคม” ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อทบทวนวิธีการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาพัฒนาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งการปฏิบัติในการรับเสด็จฯที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยิ่ง