มทบ.27 ร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบฟาร์มปศุสัตว์ ในพื้นที่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 12มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ที่ผ่านมา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันตรีสมบูรณ์ ไชยขาว เป็นผู้แทนเข้าร่วมคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมโรงงานคัดไข่ไก่ บริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรอบโรงงาน จากปัญหากลิ่นเหม็นฉุนจากแก๊ส ที่เกิดจากการหมักของมูลสัตว์ และบ่อบำบัดน้ำเสีย จากโรงงาน ที่ส่งกลิ่นเหม็น และเกิดแมลงวันจำนวนมาก โดยขณะนี้บริษัทได้นำน้ำจุลินทรีย์ลงในบ่อเพื่อกระบวนการบำบัดนำ้เสีย ปรากฎว่ากลิ่นเบาบางลง ติดตามการปรับปรุงหัวเผาไบโอแก๊ส การก่อสร้างกำแพงล้อมบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ติดตามการให้สแลนพัดลมระบายอากาศ พร้อมทำระบบสเปรย์น้ำ เพื่อดักกลิ่นและฝุ่น ซึ่งทางบริษัทได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้ว หลังจากนั้นคณะทำงานได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะชี้แจง รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ที่ วัดป่าอาจสามารถ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และผู้อาวุโสในพื้นที่ ซึ่งประชาชนพึงพอใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลังจากนี้คณะกรรมการจะกำหนดแผนลงติดตามการแก้ไขปัญหาตามแผน ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป