กกพ.มทบ.๒๗ : เมื่อ ๒๗ ต.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ ของ มทบ.๒๗ และ ร.๑๖ พัน.๑ ในวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ ณ บริเวณสนามฝึก ร.๑๖ พัน.๑ ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย