กกพ.มทบ.๒๗ : เมื่อ ๒๗ ต.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารที่ปลดประจำการ ในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๐ ณ บริเวณหน้า บก.มทบ.๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย