มทบ.27 ดำเนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอฯ(กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอฯ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ การตรวจเอกสารหลักฐาน การวัดขนาดรอบอก น้ำหนัก ส่วนสูง การตรวจสุขภาพจิต โดยมี พันโท บรรจง ศรีศิลป์ สัสดี มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานกรรมการคัดเลือกฯ
ซึ่งวันนี้มีทหารกองเกินมาทำการคัดเลือกฯ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 จำนวน 67 นาย ผ่านการคัดเลือกขั้นที่ 2 (ครั้งที่ 1) จำนวน 63 นาย ไม่ผ่านการคัดเลือก ฯ จำนวน 4 นาย
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดเตรียมนำ้ดื่มและรถบริการรับ-ส่งจากสถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดมายังสโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทหารกองเกินที่มาคัดเลือกและญาติด้วย
(เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565)