“ขุนภักดี 27 ออกแสดงดนตรี ในโครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
เช้าวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. พันเอก รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561 เพื่อออกให้บริการ พบปะเยี่ยมเยือน ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อราชการที่สำคัญ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการตามข้อเสนอของประชาชน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในการนี้ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 หรือ ขุนภักดี 27 ได้จัดการแสดงดนตรี ในโครงการ”ปณิธานเพื่อประเทศไทย” เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกความรักชาติและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจผลงานของรัฐบาลและกองทัพบก สร้างการมีส่วนร่วมของกำลังพล และครอบครัว https://www.youtube.com/watch?v=SvkmsLt4Djc