มทบ.27 ร่วมเป็นวิทยากร “แผนปฏิบัติการเคาะประตูบ้าน ต้านยาเสพติด”
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันตรี นพดล สุระชัย รักษาการสัสดีอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสร้างการรับรู้ ตามแผนปฏิบัติการเคาะประตูบ้าน ต้านยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลงานรัฐบาล สร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหนองฮาง ม.3 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังประมาณ 80 คน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจะดำเนินการในแต่ละตำบล หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่โดยเร็ว