#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ทหารร้อยเอ็ดเร่งลงพื้นที่ สำรวจสถานการณ์นำ้และปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สัสดีอำเภอเสลภูมิ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานการณ์น้ำและอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องจากมีฝนตกหนักในห้วง 23-26 สิงหาคม 2562 พบว่า
-น้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตร ที่ ม.5,ม.7 บ้านไค่นุ่น ต.นาแซง และ ม.3, ม.4 ต.เหล่าน้อย -น้ำท่วมเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านนาทม ต.ภูเงิน- บ้านโนนสวรรค์ ต.บึงเกลือ ถนนคอสะพานขาด กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ใช้สัญจรไม่ได้ โดยได้ประสานการช่วยเหลือ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ได้เข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว บางแห่งได้ใช้รถแบคโฮเสริมผนังกั้นน้ำป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน