มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2564
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ร่วมพิธี
รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย โดยได้รับชัยชนะจากการกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า และทำให้ชาติไทยคงความเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน