#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพล และรถยนต์บรรทุกนำ้เข้าแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ที่ เขตเทศบาล อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากเครื่องส่งนำ้ระบบประปาชำรุดจากสถานการณ์อุทกภัย ไม่สามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนได้