มื่อ 17 มีนาคม 2563 เวลา 1300 น. สำนักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเลือกฯ ปี 2563 และการดำเนินการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 โดยมี พันเอกมิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม โดยหน่วยได้เชิญ คุณอุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ.ร้อยเอ็ด มาบรรยายให้ความรู้และมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการจัดสถานที่ตรวจเลือกฯ, การคัดกรองทหารกองเกินพร้อมญาติที่ติดตามมาในวันตรวจเลือกฯ เพื่อให้การตรวจเลือกของ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะดำเนินการในห้วง 16-26 เมษายน 2563 และการรับสมัครทหารกองประจำการในห้วง 1-10 เมษายน 2563 ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก โดย สัสดีอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 65 นาย