รอง ผบ.ทบ.และคณะ เยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านท่าโพธิ์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันนี้ เวลา 14.20 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะเดินทางโดยทางเรือไปที่บ้านท่าโพธิ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว มอบสิ่งของน้ำดื่ม พูดคุยให้กำลังใจอย่าได้ท้อแท้ ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่า สิ่งสำคัญที่อยากบอกให้ประชาชนทราบ 3 อย่าง คือ 1. ประชาชนประสบภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติด้านใดก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย และให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ลงพื้นที่ เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีประชาชนเดือดร้อน ขอให้จิตอาสา 904 ลงพื้นที่ช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
2. นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเป็นใย ได้สั่งการให้กองทัพ ส่วนราชการต่างๆ เข้าช่วยเหลือพี่น้อง โดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ อยากจะเรียนว่ากองทัพ ระลึกอยู่เสมอว่า เราใช้ภาษีจากพี่น้องประชาชน เมื่อประชาชนเดือดร้อน เราต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และเมื่อน้ำลด ต้องเข้าช่วยเหลือซ่อมแซม ฟื้นฟูให้กลับสภาพเดิมโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นถนน หนทาง สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
3. ผู้บัญชาการทหารบก มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้อง ท่านฝากให้มาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชน ให้ระดมกำลังพลร่วมกับครอบครัว ช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจอย่างต่อเนื่อง ดั่งคำที่ว่า ทหารอยู่ที่ไหนประชาชนอุ่นใจที่นั่น