#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
รด.จิตอาสา ช่วยบรรจุกระสอบทรายและขนย้ายสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.ยโสธร
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 รด.จิตอาสา ศูนย์ฝึกยโสธรพิทยาคม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 65 นาย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้ช่วยบรรจุกระสอบทราย ขนย้ายสิ่งของ ณ อบต.เขื่องคำ ให้แก่ประชาชน จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองหอย,บ้านกุดกุง และ บ้านเขื่องคำ ตกบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร