#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
รด.จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วม ที่ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 นำนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้นำสิ่งของเครื่องใช้,อาหารแห้ง และนำ้ดื่ม เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ โรงเรียนป่าติ้ว ,ศูนย์อพยพวัดเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง และศูนย์อพยพ บ้านกลางสระเกษ ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร