วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ. 27 มอบให้ พ.ท.สุรชัย สารินทร์ รอง หก.กกร.มทบ.27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมี นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายก อบจ.ร.อ. เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก หน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด