“ธารนำ้ใจ คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน”
วันที่ 6 กันยายน 2562 คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบชุดถุงยังชีพ จำนวน 198 ชุด จาก คณะศิลปะลานคูนและเพื่อน จาก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปช่วยเหลือ มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป