วันที่ ๒ มิ.ย.๖๑ พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ มอบให้ พ.อ. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.๒๗ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อ.สุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ค. – ๓ มิ.ย.๖๑ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่เอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาว อ.สุวรรณภูมิ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ณ เวทีกลางบริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จว.ร.อ.โดยมี นาย เลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ. เป็นประธานในพิธี