#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 8 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ชี้แจงกำลังพลที่ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ อ.เสลภูมิ, อ.พนมไพร, อ.จังหาร, อ.เมืองร้อยเอ็ดและส่วนสนับสนุนแจกจ่ายสิ่งของ/ข้าวกล่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน