#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 8 กันยายน 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 นำ รด.จิตอาสา ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคยโสธร พร้อม รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ½ ตัน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยการบรรจุกระสอบทรายและปิดกั้นทางน้ำร่วมกับหน่วยทหาร ที่บ้านเมืองใหม่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร และ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อปิดกั้นน้ำไม่ให้เข้าท่วมเข้าบ้านเรือนของประชาชน