#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 8 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 600 กล่อง