พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(1) เข้าเยี่ยมคารวะ อดีตผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ( รร. จปร.) ครบรอบปีที่ 136 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ กองพลทหารราบที่ 6