#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 19 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นำทีมชุดแพทย์เดินเท้า ออกตรวจรักษาโรค วัดความดันโลหิต ให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านดอนโมง หมู่ 9 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 68ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
-กลุ่มอาการน้ำกัดเท้า จำนวน 8 ราย
-กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ จำนวน 34ราย
-กลุ่มโรคนอนไม่หลับวิตกกังวล จำนวน 3ราย
-กลุ่มเวียนศรีษะ จำนวน 10 ราย
-กลุ่มอาการอ่อนเพลีย 5ราย -ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 8ราย
พบผู้ป่วย เสี่ยงความดันโลหิตสูง 1 ราย และ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ขาดตรวจไม่ไปพบแพทย์ รับยาตามนัด 1 ราย ได้ให้คำแนะนำ และอธิบาย ความเสี่ยงหากขาดยา ให้ทราบ