“ทหารร้อยเอ็ด เดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกโชติกรวิชช์ เดชสิริชาติโยธิน หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พบปะเยี่ยมเยียน ผู้ประสบอุทกภัย และ ตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน พร้อมมอบข้าวกล่องให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราว บ้านดอนโมง และบ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ออกปฏิบัติภารกิจตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำพื้นที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้มแข็ง สร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชน ที่ทหาร ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน สำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ได้ลดลงตามลำดับ และใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ