เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62 เวลา 1500 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบให้ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.มทบ.27 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดปี 2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด