“มทบ.27 ร่วมพิธีบวงสรวงขึ้นองค์พญาศรีสุทโธนาคราช “
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีบวงสรวงขึ้นองค์พญาศรีสุทโธนาคราช (ปั้นส่วนหางและลำตัวองค์พญานาค) ความยาว101 เมตร โดยมี พระพรหมวชิรโสภณ พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ฝ่ายธรรมยุตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยส่วนราชการ พ่อค้า นักธุรกิจและภาคประชาชนจำนวนประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมพิธีฯ ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด