เมื่อ 27 กันยายน 2562 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกรังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน กันยายน 2562 จัดการอบรมให้กับกำลังพลในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 230 นาย ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด