เมื่อ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 0800-1700 กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดย พันโท โยธิน เชิดนอก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดชุดช่าง จำนวน 4 นาย นำโดย จ่าสิบเอก เลิศชาย เหมะลา ร่วมกับ ชุดปฎิบัติการอำเภอเกษตรวิสัย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 พร้อมด้วยชาวบ้านสิงห์ไคล ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้กับ นางไห วรรณฉวี บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 4 บ้านสิงห์ไคล ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ผลการปฏิบัติ ดำเนินการตั้งเสาบ้าน, เชื่อมคานและโครงหลังคา ผลการก่อสร้างคิดเป็น 15% สร้างความผูกพันระหว่างหน่วยทหารและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี