เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางกลับโดยเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3571 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ตรวจเยี่ยมราษฎร และมอบถุงยังชีพในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ-ส่ง ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด