ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมมอบทุนบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพลภาพของกำลังพล และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสมาคมแม่บ้านทหารบก

วันนี้(4 ตุลาคม 2562)คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะแม่บ้าน, เจ้าหน้าที่กองกิจการ พลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เยี่ยมบ้านและมอบทุนยังชีพจาก กองทัพบกให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษจำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และเยี่ยมให้กำลังใจคู่สมรสที่ทุพลภาพของกำลังพล สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 2 ราย ต่อจากนั้นได้ติดตามดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม ประกอบด้วย กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มขายอาหาร กลุ่มแคดดี้ และกลุ่มนวดแผนไทย ซึ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวรายละ 5,000 – 8,000 บาท/เดือน,โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กำลังพลและครอบครัว และตรวจเยี่ยมการ ดำเนินโครงการตามมาตรา 35 ของ ครอบครัวของกำลังพลที่พิการและทุพลภาพที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปี 2562 จำนวน 4 ราย สร้างความอบอุ่นใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ที่แม่บ้านทหารห่วงใย ดูแลอย่างต่อเนื่อง